Nese keni çeshtje te cilat mendoni qe duhet te zgjidhen ne rruge gjyqesore dhe eshte i nevojshem perfaqesimi me avokat, si dhe nese ju duhet konsulence ligjore, na kontaktoni.

Avokate Elsa Domi

SHËRBIME TË REDAL STUDIO

Shërbime nga profesioniste te fushave inxhinierike, ligjore dhe financiare për të cilat do gjeni zgjidhjen që ju duhet

VLERËSIM PASURISH TË PALUAJTSHME

Shërbime inxhinierike të ndryshme

SHËRBIME FINANCIARE

Shërbime në fushën e financave, kontabilitetit dhe tatimeve

SHËRBIME LIGJORE

Çeshtje penale, civile, administrative, familjare, tregtare

ADRESA

Na gjeni këtu

Rruga "Islam Spahiu", Nd.Albetelecom sh.a., kati i dytë